In het Meetproject Infra Vught meten bewoners langs één van de sporen in Vught de trillingen veroorzaakt door treinen. Het project is gestart door vereniging Samen voor Vught en loopt van 2021 tot 2031.

Trillingen door veel (goederen)treinen op het spoor

Transport van chemicaliën per trein

Het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) zorgt voor problemen met trillingen in Vught. Door dit programma rijdt iedere tien minuten een sneltrein tussen de provincies en de Randstad. Vught kende daarvoor ook al overlast door de twee andere spoorverbindingen en twee rijkswegen. Naast PHS komt er in Vught nog meer druk op het spoor, omdat het goederenvervoer over  de spoorverbindingen enorm toeneemt. Met name goederentreinen zorgen ‘s nachts voor overlast door trillingen. De bewoners langs het spoor maken zich zorgen over hun gezondheid en de leefbaarheid. 

Wat is het doel? 

De vereniging Samen voor Vught wil graag weten of trillingen de oorzaak zijn van de overlast die bewoners langs het spoor ervaren. Het gaat hierbij met name over de overlast van goederentreinen. Met deze langdurige trillingsmetingen willen de bewoners objectief vaststellen hoe groot het probleem is en welke treinen de meeste trillingen veroorzaken. Deze meetresultaten kunnen vergeleken worden met de ervaringen van bewoners. Er kan dan worden gekeken of bewoners zich terecht zorgen maken. Nog nooit eerder  zijn er langdurig metingen gedaan naar trillingen die zijn veroorzaakt door treinverkeer.  

Wat gaat er gebeuren? 

De bewoners schaffen professionele meetapparatuur aan, gelijkwaardig aan de apparatuur die adviesbureaus gebruiken. Deze meetapparatuur wordt op 3 vaste punten en op 5 tot 7 variabele punten langs het desbetreffende spoor bij bewoners thuis geïnstalleerd. De meetgegevens komen dagelijks digitaal binnen via een computer.  Het streven is om ze door te sluizen naar het Samen Meten portaal van  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Dan kan iedereen zien welke trillingen worden gemeten en op welk moment van de dag of nacht. 

Samenwerking met deskundigen  

Om de meetresultaten te onderzoeken en analyseren werkt de vereniging Samen voor Vught niet alleen samen met het RIVM, maar ook met deskundigen van bijvoorbeeld Lab. Level Acoustics TUe, Fontys, Avans  en de Inspectie Leefomgeving en Transport. De vereniging bespreekt de uitslagen periodiek met de bewoners, en ook met instanties zoals gemeente, provincie, ministerie en ProRail.