Het Smart City sensoringproject van de gemeente Alkmaar heeft een Lora-netwerk beschikbaar voor iedereen. Bewoners die in hun eigen leefomgeving willen meten, kunnen dit netwerk gebruiken voor het samen bedenken, bouwen en uitvoeren van hun ideeën. Ze  krijgen hierbij hulp van stichting Junior IOT.  

Stichting Junior IOT heeft samen met bewonersvereniging ‘Hart van Alkmaar’ bewonersvereniging ‘Hart van Alkmaar(opent in een nieuw venster)’ geluidmeters ontworpen voor metingen in de stad. Deze meten het verloop van geluidsterkte in decibel op verschillende plekken in de binnenstad. De geluidmeter heeft ook meegedaan bij Samen Meten-testmetingen op het  RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu-terrein. 

Op andere plaatsen in de stad meten bewoners fijnstof. Ook  lichtsterkte, temperatuur, luchtvochtigheid, en druk worden gemeten. Dat is allemaal open data. De geluidsterktes en de fijnstofwaardes zijn ook real-time via het Samen Meten dataportaal beschikbaar.