Schone Lucht Arnhem is een project van de gemeente Arnhem. Het project wordt uitgevoerd door Natuur en Milieu Gelderland en Luchtwachters Arnhem. Het project bestaat uit het opzetten van een burgermeetnet voor fijnstof, workshops over hoe je het best een houtkachel kunt stoken, en een nieuwsbrief om mensen te informeren over alle activiteiten.

Burgermeetnet

In februari 2020 is er een eerste informatiebijeenkomst gehouden over het burgermeetnet. RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) en gemeente Arnhem gaven een presentatie. Er werden veel vragen gesteld. Ongeveer 25 deelnemers hebben zich die avond aangemeld voor de bouwworkshops om een eigen fijnstofmeter te bouwen. Door corona hebben er pas in juni drie workshops met kleine groepjes plaats gevonden. Op dit moment meten ongeveer 16 inwoners de fijnstof. Deze groep wil Schone Lucht Arnhem graag uitbreiden. Dat is mogelijk als ze weer kunnen starten met de bouwworkshops.

Het burgermeetnet heeft een helpdesk voor de deelnemers. Daar wordt regelmatig gebruik van gemaakt. Vooral het thuis installeren is nog niet zo eenvoudig. Ook nodigt Schone Lucht Arnhem de deelnemers regelmatig uit voor een online bijeenkomst om samen de vragen te bespreken. Op termijn gaan ze ook de bevindingen delen met elkaar. Op die manier bouwen ze aan de community.

Naast het meetnet van de gemeente Arnhem is er ook een meetnet van het Arnhems Luchtdata project actief. 

 

Workshops kachel stoken

In de winter van 2020/2021 is er in Arnhem meer overlast van houtrook ervaren. De oorzaak is waarschijnlijk dat mensen veel thuis zitten en vaker een ommetje doen in de wijk. Reden genoeg om kachelstokers meer uitleg en tips te geven om beter te stoken. Er zijn door Schone Lucht Arnhem drie workshops georganiseerd die goed zijn bezocht. Deelnemers gaven na afloop aan veel geleerd te hebben. Met goed stoken is nog veel winst te behalen, hoewel niet stoken natuurlijk nog beter is. 

Schone Lucht Arnhem Nieuwsbrief

Voor de inwoners van Arnhem verschijnt iedere maand de digitale nieuwsbrief Schone Lucht Arnhem. In deze nieuwsbrief geeft Schone Lucht Arnhemlaagdrempelige tips over wat mensen zelf kunnen doen om de lucht in Arnhem schoner te laten worden. Ook plaatsen ze maandelijks een artikel op de gemeentepagina in het huis-aan-huisblad.