Sinds enkele jaren helpt de provincie Zuid-Holland burgerinitiatieven bij het zelf meten van luchtkwaliteit. Ze stelt meetapparatuur beschikbaar en ondersteunt bij het meten zelf. Daarbij werkt de provincie samen met het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de DCMR Milieudienst Rijnmond.

De eerste pilot rondom het zelf meten aan luchtkwaliteit vond begin 2017 plaats in Rotterdam. Op verschillende plekken in de stad toonden inwoners interesse in het doen van luchtmetingen, of waren ze al begonnen met meten. Het doel van de provincie was, en is, om de dialoog met de burger te verbeteren, bewustzijn te vergroten en handelingsperspectief te bieden. Na de pilot in Rotterdam is het meetproject opgeschaald. Momenteel hangen er sensoren bij “meetclubs” in zes Zuid-Hollandse gemeenten:

Sensoren

 

In de eerste pilot-fase maakten citizen scientists gebruik van de zogeheten “RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu -paddenstoel” om metingen te doen. Medio 2019 is het grijze “doosje” geïntroduceerd ter vervanging van de paddenstoel. In de paddenstoel bevond zich zowel een NO2- (Alphasense NO2-B43F), als een fijnstofmeter (Shinyei PPD42). Omdat de resultaten van de NO2 sensor in de zomer niet erg betrouwbaar bleken, en omdat kalibratie veel tijd kostte, is deze niet meegenomen naar de grijze doosjes. In de nieuwe kit zit nu de SDS011 fijnstofsensor. Afzonderlijke Palmes buisjes blijken vooralsnog het meest betrouwbaar om zelf stikstofdioxide (NO2) mee te meten. Naast de paddenstoelen, grijze doosjes en Palmes buisjes, heeft de provincie ook Luftdaten kits verstrekt.

Meer weten over dit project?

Neem dan een kijkje op Samen Luchtkwaliteit Meten in Zuid-Holland. Hier kun je ook lezen over het Samen Meten forum. Dit is een initiatief van het RIVM en de provincie Zuid-Holland met als doel kennisuitwisseling rondom citizen science en luchtkwaliteit te faciliteren.