In 2019 zijn inwoners van de gemeente Sint-Anthonis gestart met het meten van fijnstof. Zij noemen zich de Burgerwetenschappers van Land van Cuijk (BwLvC). Met steun van de lokale politiek hebben zij meetsets van MySense geplaatst op 16 locaties in de gemeente. Meer informatie over deze metingen staat op de website van MySense .

In de gemeente Sint-Anthonis zijn veel veehouderijen. Daarom breiden vrijwilligers in 2021 het meettraject uit met het meten van de concentratie van ammoniak. Die metingen worden uitgevoerd met Palmes buisjes. Op dezelfde manier meten ze ook de concentratie van stikstofdioxide. De burgerwetenschappers worden door de gemeente voor twee jaar financieel ondersteund om deze nieuwe metingen te doen.

meetbuisjes Land van Cuijk

De buisjes worden door de vrijwilligers maandelijks verwisseld. Bij het project zijn de laboratoria van Buro Blauw en Gradko betrokken. Zij analyseren de meetgegevens. Deze gegevens zijn te volgen via  het Samen Meten dataportaal van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Het RIVM ondersteunt verder bij het kalibreren van de metingen van ammoniak.

 Met de metingen willen de burgerwetenschappers inzicht krijgen in de hoeveelheid fijnstof, ammoniak en stikstofdioxide in hun woonomgeving. Ze zijn benieuwd naar  de relatie tussen de stoffen.

Landkaart met meetlocaties Land van Cuijk