Dylos in box

DCMR, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Amsterdam en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) richten zes teststations in om te leren over verschillende sensortechnieken. Op de stations is ook plaats voor sensoren van andere initiatiefnemers die meer willen weten over een sensor. Bij de eerste testen bleken de faciliteiten en sensoren nog niet volledig toegerust om data goed over te brengen. Uitdagingen zijn een goede behuizing en continue data communicatie.

Het RIVM heeft op vier stations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit een AirSensEUR geïnstalleerd. De AirSensEUR is een open sensorplatform dat is ontwikkeld door het Joint Research Centre van de Europese Commissie (JRC). De huidige versie bevat gassensoren voor stikstofmonoxide, stikstofdioxide, ozon en koolstofmonoxide. Helaas verliep het overbrengen van de data naar de server op alle locaties problematisch. De leverancier heeft nu enkele kinderziekten opgelost. Hopelijk heeft de tweede poging meer succes.
Voor verschillende fijnstofsensoren laat het RIVM nu geschikte behuizingen maken. Het 3d printen en aansluiten van bedradingen blijkt een uitdaging. Op een teststation vergelijkt het RIVM nu al wel Dylos sensoren met officiële fijnstofmetingen. TNO heeft hiervoor twee Dylos sensoren beschikbaar gesteld.

Dylos


 

DCMR

Ook DCMR maakt zich op voor testen. Peter van Breugel van DCMR zegt er klaar voor te zijn. “Een aantal Dylos fijnstofsensoren ondergaan momenteel een labtest. Als de datacommunicatie op orde is gaan ze naar buiten voor de volgende testfase. Binnenkort gaan we ook aan de slag met goedkopere sensoren voor stof en NO2 waarmee in een aantal Citizen Science-pilots wordt geëxperimenteerd. Ik ben benieuwd hoe ze het in de praktijk doen”. Naast DCMR doet ook GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Amsterdam al ervaring op met het testen van sensoren.

Mogelijkheden

Burgers meten zelf soms ook al de luchtkwaliteit, vaak met een Dylos sensor. Op de teststations is in overleg plaats voor sensoren van burgers. Er is dan een behuizing nodig waarin de sensor droog blijft en toch met voldoende buitenlucht in aanraking komt. Ook moet de datacommunicatie geregeld worden. Belangrijke voorwaarden zijn dat alle data onbewerkt uitgewisseld worden en dat resultaten open gepubliceerd worden. Op die manier komt de kennis voor iedereen beschikbaar.

Heeft u interesse in het plaatsen van een of meer sensoren op een teststation? Neem dan contact op.

Meer informatie over het testen van sensoren vindt u op de webpagina.