Steeds meer mensen in Nederland zijn bezorgd dat geluid rond hun huis effect heeft op hun gezondheid. Daarom bouwen zij zelf geluidmeters om metingen te doen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft samen met een aantal van hen 7 van dit soort meters in de praktijk getest. De kwaliteit van de zelfgebouwde geluidmeters blijkt de afgelopen jaren veel beter geworden. Het RIVM laat met dit onderzoek zien dat simpele zelfgebouwde geluidmeters bruikbaar zijn op specifieke plaatsen en momenten. Dat is voor burgers en de lokale overheid interessant.  

Zelfgebouwde geluidmeters worden steeds beter

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft samen met de bouwers 7 van deze meters een half jaar in de praktijk getest. De resultaten zijn vergeleken met de metingen van een klasse 1-referentiegeluidmeter. 

Alle geteste zelfbouwmeters blijken goed in staat om lange tijd buiten geluidniveaus te meten. Omdat het ontwerp verschillend is, verschillen ook de meetprestaties. Ook kunnen specifieke omstandigheden (weer, laag geluidniveau) invloed hebben op de resultaten.  

Dit rapport geeft een tussenstand van de geluidmeterontwikkelingen. Met deze resultaten kunnen de zelfbouwgeluidmeters nog verder verbeterd worden. Ook kunnen burgers of lokale overheden die zelf geluid willen meten zien wat ze van een zelfbouwgeluidmeter kunnen verwachten.  

Geluidmeters geschikt voor lokale metingen

Informatie over geluid is vaak weergegeven in kaarten met het berekende geluidniveau. Meestal gaat het over een relatief groot gebied en over een langere termijn, zoals een jaargemiddelde. Mensen ervaren hinder juist vaak op specifieke momenten. Bijvoorbeeld bij kortdurende pieken veroorzaakt door vliegtuigen, treinen of horeca. Daarvoor is het nodig om ook lokale metingen te doen op korte tijdschaal. 

Commerciële geluidmeters kunnen dit meten, maar zijn doorgaans duur. Daarom bouwen steeds meer burgerwetenschappers zelf een geluidmeter. Het RIVM ondersteunt deze ontwikkeling omdat de metingen inzicht kunnen geven in lokale geluidoverlast.  

Resultaten en eigenschappen op een rij

De resultaten en specifieke eigenschappen van deze geluidmeters staan op de website Samen Meten van het RIVM. Zo kan iedereen zien hoe deze geluidmeters werken en wat de voor- en nadelen zijn.