Steeds meer mensen meten zelf luchtkwaliteit. Maar in de eigen omgeving kan nog veel meer gemeten worden. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft meegewerkt aan het ontwikkelen van een goedkope sensor om ioniserende straling te meten. Het RIVM meet al jaren  straling in het Nationale Meetnet Radiactiviteit (NMR). Met 165 meetpunten is er een mooie landelijke dekking. Maar het is natuurlijk ook heel interessant om te weten hoe dit bij jou in de straat is. En hoeveel straling loop je nu eigenlijk op als je gaat vliegen?

­­­Het RIVM wil burgers graag beter informeren over straling

Gemiddeld staan mensen in Nederland bloot aan 2,6 millisievert (mSv) straling per jaar. Dat is minder dan in de landen om ons heen. Bij straling denken veel mensen aan kerncentrales. De hoeveelheid straling die we ontvangen via de nucleaire industrie is kleiner dan 1% en dat is zeer gering. In Nederland en in de rest van de wereld is de bijdrage aan straling die we inademen via stoffen die van nature in onze omgeving aanwezig zijn en door straling bij medische procedures veel groter. Mogelijke effecten op de gezondheid worden bepaald door zowel de dosis als de tijd waarin mensen aan die dosis zijn blootgesteld. Bekijk de infographic over straling.

Hoe is het bij mij in de straat?

Er is veel kennis over het landelijke beeld. Toch willen mensen graag weten hoe het in hun eigen buurt is. Daarom is de Waag Society het project Gammasense gestart. Het RIVM hielp de Waag Society met het opstarten van een burgermeetnet voor stralingsmetingen.  De ‘Gammasense’-meter is gebaseerd op een zelfbouwmeter van ongeveer 60 euro.  De ‘DIYGeiger’ is door een Amerikaan ontwikkeld en gebruikt een Geiger Muller buisje om ontladingen te tellen. De meters zijn getest met een radioactieve bron en geven bijna dezelfde waarden. De ontwikkelde meter heeft een waterdicht kastje en kan buiten opgehangen worden. Na koppeling aan een WIFI netwerk komen de gegevens op een kaart op de website van het project. Ook worden de metingen doorgestuurd naar de database van het RIVM om zo te kunnen vergelijken met de metingen uit het landelijke meetnet.

Wilt u zelf aan de slag met de sensoren? Dat kan, de materialen voor de sensor zijn online te bestellen.