De World Meteorological Organization (WMO) heeft onlangs een rapport (in het Engels) gepubliceerd met daarin de stand van zaken rond sensoren voor de luchtkwaliteit en een blik op mogelijke toepassingen. Een van de conclusies luidt: "Goedkope sensoren voor luchtkwaliteit zijn momenteel geen directe vervangers voor referentie-apparatuur, zeker niet voor gereguleerde metingen. Wel kunnen ze interessante extra informatie geven."

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ziet het ook zo: referentie-metingen zullen de basis blijven, maar als je sensorgegevens kunt combineren met andere data zoals officiële meetgegevens en/of berekeningen kunnen ze nuttige inzichten opleveren. Zo werken we naar een vernieuwde manier van monitoren waar allerhande gegevens, zowel uit metingen als modellen, aan bijdragen.