Op donderdag 18 februari van 14:00-15:00 uur organiseren Samen Meten van het RIVM en GLOBE Nederland een webinar over de GLOBE fijnstofcampagne voor middelbare scholen. Scholieren onderzoeken de fijnstofconcentratie in hun omgeving en dragen bij aan meer kennis voor het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Door dit te doen leren ze over dit onderwerp en raken ze erbij betrokken.

Tijdens het webinar wordt toegelicht wat de toegevoegde waarde van dit project is voor het onderwijs, voor de wetenschap en voor de maatschappij als geheel. Ook gaan de sprekers in op de praktische kanten van het opzetten van een citizen science project voor het onderwijs.

De fijnstofcampagne wordt mede ondersteund door het Schone Lucht Akkoord.

De webinar is onderdeel van de maandelijkse serie webinars over citizen science van het Citizen Science Lab.

Meld je kosteloos aan...