Meten van waterkwaliteit op het meetstation van Rijkswaterstaat in Eijsden

Binnen het project WaterSNIP onderzoekt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) met partners hoe we de waterkwaliteit met sensoren kunnen monitoren. De afgelopen tijd hebben we een aantal sensoren getest in een meetcampagne. De resultaten hiervan zijn onlangs gepresenteerd in een webinar. Ook verschijnt er binnenkort een rapport op de website van het WaterSNIP project.  
 
De sensoren die zijn getest meten nitraat in het oppervlaktewater. In het najaar van 2020 zijn acht verschillende nitraatsensoren getest op het meetstation van Rijkswaterstaat in Eijsden. Er is o.a. gekeken naar de invloed van chloride op de gemeten nitraatconcentratie en het effect van de temperatuur. De belangrijkste conclusie is dat de kalibratie vooraf belangrijk is. De sensoren vertoonden hetzelfde meetpatroon, maar met een verschil in absolute concentratie. De proef was erg leerzaam en daarom willen we een soort gelijk experiment met ammoniumsensoren opzetten. Dit gaat het komende half jaar plaatsvinden.