Het is inmiddels traditie, met oud- en nieuw meten we samen met burgerwetenschappers het effect van vuurwerk op de luchtkwaliteit. Dit jaar meten we voor het eerst ook geluid.

In de periode rondom Oud en Nieuw zorgen we voor een hogere tijdsresolutie op ons dataportaal, zodat je de (eventuele) vuurwerkpieken extra goed ziet. Hierdoor worden de fijnstofdata van de fijnstofsensoren in Nederland om de 5 tot 10 minuten opnieuw weergegeven. Dit jaar doen we dat ook voor geluid.

Dus zorg ervoor dat je fijnstof sensorbox het doet, hang je geluidmeter erbij en kijk op

Oud en nieuw fijnstof Samen Meten - Vuurwerkportaal (rivm.nl)

Oud en nieuw geluid Samen Meten - Vuurwerkportaal (rivm.nl)

Geluidmeters van citizen scientists op de testlocatie op het RIVM

Geluidmeters van citizen scientists op de testlocatie op het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)