De komende jaarwisseling meet het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) voor de vierde keer samen met burgerwetenschappers het effect van vuurwerk op de luchtkwaliteit.

In de periode rondom Oud en Nieuw zorgen we voor een hogere tijdsresolutie op ons dataportaal. Hierdoor worden de fijnstofdata van de fijnstofsensoren in Nederland om de 5 tot 10 minuten opnieuw weergegeven. Zo monitoren we de gevolgen van het afsteken van vuurwerk nauwkeuriger dan met de gebruikelijke uurlijkse schaal. Daarom is het belangrijk dat iedereen die sensordata aan het dataportaal levert om erop te letten dat data iedere 5 minuten wordt aangeleverd.

Steeds meer sensoren

Het is de vierde keer dat het RIVM in samenwerking met burgerwetenschappers een vuurwerkexperiment organiseert. Het aantal sensoren groeit ieder jaar. Vorig jaar waren ruim 200 sensoren aangesloten; momenteel staan er al rond de 750 sensoren voor fijn stof op het portaal. Ruim 450 daarvan leveren metingen via het Luftdaten project. Ieder jaar laten de metingen een grote toename zien van de concentratie van fijn stof rond de jaarwisseling. Dit is ook terug te zien op de officiële meetstations. Hoe lang de verhoogde concentraties aanhouden hangt af van de weersomstandigheden. Bij windstil en droog weer blijft de luchtvervuiling het langs hangen.  

Deel je visualisatie of animatie

Alle meetgegevens zijn openbaar beschikbaar. We hebben gezien dat ook andere mensen mooie plaatjes of animaties  van de gemeten concentraties maken. Die delen we graag op onze website. Als je een real time applicatie hebt kunnen we die al van te voren klaarzetten. Laat het ons weten via samenmeten@rivm.nl.

Visualisatie 2018/2019 van stofradar.nl