Afbeelding meetportaal

Het experimentele dataportaal voor sensordata van de leefomgeving heeft een update gehad. De website samenmeten.rivm.nl is daardoor sneller geworden en er zijn enkele nieuwe features. Zo worden nu ook de meetgegevens van PM2,5 getoond. Daarnaast kunnen de tijdseries van de sensoren vergeleken worden met de dichtstbijzijnde officiële RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) meetstations.  

Om sensordata van de leefomgeving gemeten door burgers, decentrale overheden en anderen centraal te ontsluiten en visualiseren stelt het RIVM het dataportaal beschikbaar. Meer informatie over het dataportaal vind je op samentmetenaanluchtkwaliteit/dataportaal

De komende tijd werken we aan verdere verbeteringen. Zo ontwikkelen we een API om de meetdata toegankelijker uit te kunnen wisselen, we gaan geluid toevoegen en willen ook gaan experimenteren met het gebruik van kleuren op de kaart gekoppeld aan de meetwaarden.  

De url meetnetdata.rivm.nl is opgeheven en overgenomen door samenmeten.rivm.nl. Je kunt daar bijvoorbeeld de experimentele uurlijkse kaart van stikstofdioxide en fijn stof op hogere ruimtelijke resolutie te bekijken.