Van december 2023 tot eind januari 2024 hebben twee groepen studenten van de HU een opdracht uitgevoerd voor Samen Meten en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Eén van de groepen ging aan de slag met het verbeteren van online dataportalen, waaronder het Samen Meten dataportaal. De andere groep richtte zich op het ontwerpen van een jaarrapportage voor het Samen Meten programma. 

De studenten deden deze opdracht als onderdeel van de minor Datavisualisatie en Infographics. Een belangrijk onderdeel van de opdracht was het uitvoeren van een gebruikersonderzoek. Daarvoor hebben beide groepen op de SLA participatiedag meerdere mensen gesproken en korte interviews afgenomen. Met deze informatie zijn ze daarna aan de slag gegaan. 

Verbeteringen voor het dataportaal

De groep die werkte aan het dataportaal heeft uiteindelijk alle input van de gebruikers verzameld. Feedback die veel genoemd werd was dat het dataportaal sneller zou moeten zijn, dat de plausibiliteit-functie makkelijker te gebruiken moet zijn en dat het makkelijker moet zijn om sensoren met elkaar te vergelijken. De studenten zijn hiermee aan de slag gegaan en hebben een prototype gemaakt voor een vernieuwde versie van het Samen Meten dataportaal. 

Het Samen Meten team van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) bekijkt welke bevindingen we kunnen implementeren op het Samen Meten dataportaal. We houden jullie op de hoogte van eventuele veranderingen. Eén van de aanbevelingen is al uitgevoerd: het Samen Meten dataportaal is namelijk sinds kort een stuk sneller!

Nieuwe jaarrapportage

De groep die zich bezighield met de jaarrapportage heeft een concept gemaakt voor een ‘Samen Meten Wrapped’ van het jaar 2023. Dit geeft een mooi overzicht van we afgelopen jaar allemaal samen gedaan en bereikt hebben. Ook zijn de studenten op zoek gegaan naar leuke feitjes over de sensoren. Want weten jullie bijvoorbeeld waar de meest oostelijke sensor in Nederland staat? Het antwoord staat in het complete jaaroverzicht. Jullie feedback hierop is van harte welkom! 

Beide groepen hebben hun resultaten zowel op het RIVM als op de Hogeschool gepresenteerd.