Luftdaten

Steeds meer Nederlanders en mensen elders in Europa sluiten zich aan bij Luftdaten. Dit Citizen Science project is in Duitsland opgezet door een Open Knowledge Lab, met als doel om fijn stof zichtbaar te maken op plekken waar niet officieel gemeten wordt. De metingen van de Nederlandse deelnemers zijn zichtbaar op het Samen Meten Dataportaal van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Luftdaten

Luftdaten biedt deelnemers een boodschappenlijstje, voorgeprogrammeerde software en een handleiding om zelf een fijnstofsensor te maken. Het project begon op lokaal niveau in Stuttgart, het wordt nu in zeven talen ondersteund, waaronder in het Nederlands. 
De openbare meetgegevens van Luftdaten staan op het dataportaal van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), naast gegevens uit andere sensormeetprojecten en van burgers. Voor individuen of kleinere groepen is deelname aan Luftdaten gemakkelijker dan zelf alles uit te zoeken en op te zetten. Voor grotere groepen kan het juist aantrekkelijk zijn om herkenbaar als groep direct gegevens te leveren aan het Samen Meten Dataportaal.

Wat is de kwaliteit van de data?

Op het boodschappenlijstje van Luftdaten staat de Nova SDS011 sensor. In het project is de sensor vergeleken met een meer geavanceerde optische monitor voor fijn stof (Grimm). Op sommige dagen is sprake van een goede overeenkomst, maar vooral bij hogere concentraties en luchtvochtigheden meet de SDS011 vaak te hoge concentraties. Toch leveren de data veel informatie op, bijvoorbeeld over de variatie in de tijd of verschillen tussen locaties. 
In overleg met verschillende groepen die ook met deze sensor meten (o.a. voor het vuurwerkexperiment) werken we bij het RIVM de komende maanden aan een ijking van de resultaten van de SDS011 sensor. Daarbij gebruiken we de metingen van de officiële meetstations. Een inkijkje in de eerste resultaten is gegeven op de Smart City Update dag op 7 maart (zie de presentatie). Ook in ons onderzoek valt op dat de sensoren zeer gevoelig zijn voor vocht. Bij relatieve luchtvochtigheid boven 90% geven de sensoren 2 tot 5 maal hogere concentraties dan de officiele meetwaarden. Correcties lijken mogelijk, we blijven data verzamelen om dit verder te onderzoeken.