Het Samen Meten programma van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ondersteunt citizen science zodat burgers mede-onderzoekers worden van onder andere luchtkwaliteit. Hoe dat zo gekomen is, is als één van 16 succescasussen uitgelicht in het boek 'Van indammen naar laten stromen'.

Dit boek is geschreven door Menno Spaan, bestuurskundige en oprichter van Haagse Beek, een adviesbureau dat publieke organisaties helpt te veranderen. Het boek wordt nu ook uitgebracht in het Engels onder de titel ‘From containment to free flow’.

Voorbeelden van succesvolle innovaties verdienen het om gedeeld te worden en om van te leren. Met deze Engelse vertaling worden de casussen uit het boek nu ook internationaal gedeeld. ‘En dat is ook de bedoeling’, zo geeft Menno Spaan aan. 'Fijnstof, bijvoorbeeld, houdt zich nu eenmaal niet aan landsgrenzen. Blockchain vraagt om een open source code die internationaal wordt gebruikt. Toepassingen voor 3D-kaarten moet je internationaal met elkaar delen. Maar vooral gaat het om de manier waarop innovaties tot stand komen. Dat is steeds hetzelfde.’

Menno Spaan betoogt dat publieke organisaties beter zijn in innoveren dan private organisaties, maar dat zij innovatie dan wel als een structureel proces moeten inrichten. Hij beschrijft de fasen van innoveren, de strategieën die hiervoor kunnen worden gehanteerd en de succesfactoren om deze vorm te geven.

In de Engelse versie zijn de zestien casussen die na de publicatie van de Nederlandse editie werden afgerond voorzien van een update. Bij iedere casus is bovendien aangegeven wat de toepasbaarheid is voor organisaties in andere landen die met een vergelijkbare innovatie aan de slag willen.