Vliegtuig vliegt boven huizen in de buurt van landingsbaan

Burgers zijn al heel lang op verschillende manieren betrokken bij het meten van vliegtuiggeluid. Meetnetwerken zoals NOMOS en Sensornet zijn er vaak gekomen vanuit de wens van de omgeving om geluid te meten. Omwonenden zijn soms betrokken bij meetnetwerken rond luchthavens en hebben bijvoorbeeld inspraak bij de inrichting van het meetnetwerk of de analyse van de data. Maar ook zijn er steeds meer citizen scientists die zelf vliegtuiggeluid meten.

Op dit moment onderzoekt het Samen Meten team van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) of het mogelijk is om burgermetingen met goedkope sensorkits en/of apps te combineren met de bestaande data van meetnetwerken rond luchthavens. Dit gaat in het kader van een groter overkoepeld programma: de Programmatische Aanpak Meten van Vliegtuiggeluid. Met een aantal citizen scientists zijn we al in gesprek, maar alle geïnteresseerde burgerwetenschappers zijn van harte uitgenodigd om hier aan bij te dragen. Neem contact met ons op via samenmeten@rivm.nl.