De waag 2
In het project ‘Samen straling meten’ onderzoekt Waag Society de mogelijkheden voor een grootschalig meetnetwerk dat met behulp van camera’s in smartphones en laptops gammastraling kan meten. 

Gammastraling ontstaat met name door radioactief verval van atoomkernen. In principe kun je gammastraling meten met alledaagse apparatuur, zoals een laptop, smartphone of tablet.

De Waag Society verkent het idee van ‘Samen straling meten’ door middel van co-creatie workshops met burgers, overheden, ontwerpers en experts. Deelnemers aan de workhops willen weten of het werkt, hoe het werkt en wat je er allemaal mee kunt doen. Doel is om een grootschalig meetnetwerk uitrollen waar iedereen toegang tot heeft.

Alarmsysteem

In co-creatie met buurtbewoners, experts en lokale overheden onderzoekt Waag Society hoe een dergelijke zelf-meet applicatie en meetnet er uit zou moeten zien. Misschien kan er uiteindelijk een zeer waardevol alarmsysteem worden ontworpen waarbij risicogebieden worden gewaarschuwd in geval van verhoogde straling. 

De waag 1

In de afgelopen maanden hebben er drie co-creatie workshops plaatsgevonden. De eerste workshop vond plaats in Bergen Op Zoom. De andere twee workshops waren in Eindhoven en Maastricht. De tool waar aan gewerkt wordt is al te zien via gammasense.org (via Chrome browser)

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) beschikt over radioactieve bronnen en doet mee door te helpen met de kalibratie van de sensoren en met het delen van kennis over radioactieve straling.

Meer informatie http://waag.org/nl/project/samen-straling-meten