Samen Meten zoekt honderd vrijwilligers die nieuwsgierig zijn naar de luchtkwaliteit in hun tuin of straat én die dit 6 maanden willen meten. Meedoen geeft inzicht in de concentraties fijnstof en stikstofdioxide in jouw omgeving. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gebruikt de metingen in samenwerking met het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht om de kwaliteit van de sensoren te onderzoeken. Ook wordt bekeken of de sensoren in combinatie met berekeningen de actuele luchtkwaliteitskaarten kunnen verbeteren.

Update februari 2021

 Inmiddels hebben 450 mensen zich aangemeld, dat zijn er heel veel, dank daarvoor! De inschrijving is nu gesloten. Wij zijn hard aan het werk om hier weloverwogen 100 gelukkigen uit te selecteren. Heb je je aangemeld, dan heb je als het goed is een mail ontvangen met meer informatie. Zo niet, stuur een mailtje naar samenmeten@rivm.nl.

Wat houdt meedoen in?

Voor de metingen zijn verschillende sensoren nodig. Om een compleet beeld te krijgen van de fijnstofconcentratie gebruiken we twee verschillende sensoren, de Nova Fitness SDS11 en de Sensirion SPS30. De concentratie stikstofdioxide wordt bepaald met de Alphasense B43FDe sensoren zitten in een sensorkastje. Het kastje hangt u buiten op en heeft wel stroom nodig (meegeleverde 9V adapter). De metingen beginnen automatisch en worden doorgestuurd naar het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De data is voor alle deelnemers (real-time) inzichtelijk. De exacte locatie van de metingen en het adres waar gemeten wordt, zijn niet zichtbaar.

Het sensorkastje blijft een half jaar hangen. Na een halfjaar stuurt u het kastje terug met een retournummer, zodat deze daarna nog een halfjaar bij een andere vrijwilliger kan meten.

Wat zijn voorwaarden om mee te doen?

Om mee te kunnen doen is het belangrijk dat het sensorkastje van stroom wordt voorzien. De bijgeleverde adapter heeft 10 meter lang, dun snoer dat in de praktijk vrij makkelijk langs een raamrubber kan of door de spouw van een garage. Het sensorkastje moet uiteraard ook veilig staan voor diefstal of vandalisme. We willen graag dat er op zoveel mogelijk verschillende locaties gemeten wordt. Dan zijn de metingen ook echt bruikbaar. Daarom is er vooraf een grove verdeling gemaakt in hoeveel sensorkastjes langs bijvoorbeeld drukke wegen moeten komen te hangen of juist op minder belaste locaties. Op basis van deze criteria maken we een selectie in de aanmeldingen die gedaan worden. Het kan zijn dat u uiteindelijk geen sensorkastje ontvangt. De volgende locaties zijn uitgesloten van deelname:

  • Naast/tegenover een bushalte
  • Naast/tegenover een tankstation
  • Boven een tunnelbak

Heeft u nog vragen? Mail dan naar: samenmeten@rivm.nl