Eind december 2020 is de Vereniging Samen Meten Meierijstad (SMM) opgericht. Een half jaar later bestaat hun meetnet al uit meer dan 115 fijnstofsensorkits. Het meetnet is een mooi voorbeeld van lokale meetnetten die steeds vaker in Nederland oppoppen.