Naast een nieuwe, frisse look, heeft het Samen Meten dataportaal nu ook een betere integratie tussen berekende luchtkwaliteitskaarten, mobiele sensormetingen en stationaire sensormetingen. Daarnaast is er een nieuw gemeentedashboard waar je makkelijker inzicht krijgt in de situatie in jouw gemeente. Neem snel een kijkje op samenmeten.rivm.nl!

De afgelopen tijd is er hard gewerkt om het Samen Meten dataportaal te updaten. In de oude versie van het dataportaal stond veel informatie op verschillende plaatsen, waardoor de informatie soms moeilijk te vinden was. Dat hebben we nu verbeterd. Je kunt nu verschillende achtergrondlagen selecteren, bijvoorbeeld de “fietsdata” (bij PM2.5) of de berekende “uurkaarten” (bij PM2.5 en PM10). De sensormetingen van fijnstof worden gebruikt om de berekende uurkaarten van meer detail te voorzien. Daarbij wordt rekening gehouden met de onzekerheid in zowel de oorspronkelijke berekening als in de sensormetingen.

Verder krijg je in het vernieuwde dataportaal makkelijker inzicht in de situatie in jouw gemeente. Selecteer hiervoor jouw gemeente bij “Focus op gemeente”, en je krijgt een gemeentedashboard te zien met alle sensoren in jouw gemeente, de jaargemiddelde concentratie en de herkomst van de luchtverontreiniging (jaargemiddeld).

Nieuwe kleurenschaal

Ook de vormgeving is vernieuwd. Een belangrijke verandering is dat de gebruikte kleurenschaal is aangepast. De kleurenschaal is nu zo vormgegeven dat de gekozen kleuren allemaal ongeveer even vaak voorkomen. Hierdoor is de variatie in de concentratie in ruimte en tijd beter zichtbaar. Het betekent wel dat de kleuren niet direct gerelateerd kunnen worden aan gezondheidseffecten of luchtkwaliteitsnormen.

Overige wijzigingen:

Naast bovenstaande wijzigingen is er nog een aantal extra wijzigingen:

  • De kleur van de achtergrondkaart is gewijzigd, waardoor het dataportaal rustiger oogt, en de sensoren beter zichtbaar zijn.
  • Er is een betere integratie met het Samen Meten Kennisportaal. Deze integratie vindt nu plaats via het kopje “Meer info”.
  • Niet meer aanwezig: in de vorige versie van het dataportaal kwam er een dashboardje in beeld als er minder dan tien sensoren in beeld waren. Dit inschuiven gebeurt niet meer. Je kunt sensoren die vlak bij elkaar staan nu vergelijken via het tabblad “Tijdreeks” in het gemeentedashboard. Dit werkt als volgt: kies jouw gemeente bij “Focus op gemeente”, en ga vervolgens naar het tabblad “Tijdreeks”. Je kunt op dit tabblad nu sensoren aan- en uitklikken en zo met elkaar vergelijken.

Voor hen die nog geen afscheid kunnen nemen van de oude versie van het dataportaal: de oude versie is tijdelijk nog beschikbaar via: https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal-v1.7/