In 2015 is de gemeente Nijmegen begonnen met het project Smart Emission. Inwoners, de Radboud Universiteit, het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en diverse andere partijen meten samen luchtkwaliteit en geluid. De geluidsmetingen krijgen nu een impuls door de ontwikkeling van een betere sensor.

Niet eenvoudig

Geluid meten bleek niet zo eenvoudig. Meet je bijvoorbeeld hoe hard het geluid is in decibellen, of ook of het geluid hoog of laag is? En hoe vaak wil je meten, per seconde, per minuut of per uur? En hoe bepaal je hoe goed de metingen zijn? Op de  geluidsensor van 2015 bleek het nodige aan te merken, maar door de metingen van de sensor te vergelijken met een dure klasse 1 geluidmeter, zijn de metingen wel bruikbaar.

Met deze sensoren uit 2015 wordt nog steeds gemeten. Er is dus al veel historische geluidsdata in Nijmegen beschikbaar.

Binnenwerk sensor 2015

Locaties van de sensoren

De geluidsensoren hangen voornamelijk in woonwijken bij mensen in de tuin of aan de gevel. Inwoners vinden het belangrijk om juist daar geluid te meten. Vaak is gekozen voor een bepaalde meetplek vanwege klachten of een hindersituatie op die locatie. Ook worden de sensoren vaak tijdelijk ingezet als er op een bepaalde locatie opeens veel klachten gemeld worden.

Goedkope sensoren

De laatste jaren is gewerkt aan de ontwikkeling van relatief goedkope geluidsensoren. Zowel bij het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) als door burgers. Samen wordt geprobeerd om een goedwerkende sensor te ontwikkelen. Belangrijk hierbij is dat de sensor een lage eigen ruis heeft. Daarnaast moet de sensor goed kunnen meten in alle frequentiebanden, vooral in het laagfrequentie deel van het geluid tussen de 20 en de 100 Hz.

De ontwikkelde geluidsensoren worden op dit moment volop getest en softwarematig doorontwikkeld.

Het doel hiervan is om een relatief goedkope (< €200) geluidsensor te ontwikkelen die op grote schaal in Nederland ingezet kan gaan worden.

Een nieuw ontwikkelde sensor voor geluid

Het binnenwerk van de nieuwe geluidmeter. De batterijen zijn voor de voeding van de microfoon. Er is drie jaar gewerkt aan de software.