Vliegtuig boven rij huizen

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) start in 2021 met een onderzoek naar de beleving van vliegtuiggeluid. Het onderzoek bestaat uit twee deelprojecten. Hiervoor zijn wij op zoek naar verschillende burgerwetenschappers.

147 aanmeldingen

Update 21 september 2021
De selectie van de deelnemers is rond. Alle aanmelders hebben een e-mailbericht gekregen over of ze wel of niet geselecteerd  zijn. Kick-off bijeenkomsten worden gepland voor in oktober.
Update 20 augustus 2021
We hebben maar liefst147 aanmeldingen binnen gekregen van mensen die mee willen doen aan de onderzoeken naar de beleving van vliegtuiggeluid! Tot 15 augustus konden mensen zich aanmelden. We zijn blij met de vele aanmeldingen.  Aan de andere kant betekent het ook dat we veel mensen zullen moeten teleurstellen.  We gaan nu de aanmeldingen verwerken en proberen een goede selectie te maken, onder andere op basis van locatie. 

Omwonenden Schiphol

We zoeken 12 burgerwetenschappers die (heel) dichtbij de start- en landingsbanen van Schiphol wonen en mee willen doen aan een citizen science project. De omwonenden gaan aan de slag met de definitie van ‘respite’ bij vliegtuigpassages. ‘Respite’ zijn rustperiodes tussen vliegtuigen die opstijgen en landen. Deze rustperiodes zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de omgeving. Een definitie van ‘respite’ bestaat nog niet. In het project gaan we op zoek naar wat voor omwonenden van start- en landingsbanen een goede definitie is.

Als je mee wilt doen, dan is het belangrijk dat je woont in het gebied waar het vliegverkeer van Schiphol geluidhinder geeft. Dat is ongeveer in of nabij één van de gemarkeerde gebieden in onderstaande kaart (deze kaart is uit 2016 en daarom alleen indicatief).

kaart met contouren van vliegtuiggeluid omgeving Schiphol

Wat meten we

In dit project registreren deelnemers met een app hoe ze geluid beleven en ook meten ze  geluidniveaus. Afhankelijk van tijd en interesse kunnen deelnemers ook bijdragen aan het maken van analyses en rapportages. Het beïnvloeden van beleid is geen doelstelling. We gaan er wel vanuit dat het project zinnige informatie over kwaliteit van de leefomgeving in de buurt van Schiphol oplevert.

Een jaar meedoen

De looptijd van dit project is ruim een jaar, waarin we op een aantal momenten medewerking vragen aan de deelnemers. Bijvoorbeeld voor het installeren van de door ons beschikbaar gestelde geluidmeter. Ook vragen we de deelnemers om twee weken lang bij te houden hoe ze geluid beleven met een app op hun telefoon. Het project start in september.

Geluidgevoelige burgers

Naast direct omwonenden van Schiphol zoeken we ook 12 burgerwetenschappers voor een citizen science project naar de beleving van vliegtuiggeluid door mensen die geluidgevoelig zijn.

Om hieraan mee te kunnen doen is het belangrijk dat je veel eerder dan gemiddeld last van geluid ervaart. Je hoeft niet in de buurt van een luchthaven te wonen.

Ook in dit project registreren deelnemers met een app hoe ze geluid beleven en  meten ze geluidniveaus. Hiernaast is het mogelijk om andere taken op te pakken, zoals bijvoorbeeld het maken van analyses en rapportages. Ook in dit project is het beïnvloeden van beleid geen doelstelling. Wel zetten we geluidgevoeligheid op de kaart.

Net als in het eerste project is de looptijd van dit project ruim een jaar, waarin deelnemers op een aantal momenten aan de slag gaan, bijvoorbeeld voor het installeren van de door ons beschikbaar gestelde geluidmeters. Ook in dit project houden de deelnemers twee weken lang bij hoe ze geluid beleven met een app op hun telefoon. Het project start in september.

Verwachte resultaten

We verwachten  dat we de resultaten van de onderzoeken uiterlijk in het najaar van 2022 (september-november) opleveren.