De huidige fijnstofsensoren zijn gevoelig voor een hoge luchtvochtigheid. Hierdoor geven de sensoren soms te hoge waarden aan. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft daarom een kalibratiemethode ontwikkeld om deze waarden te corrigeren. Hierdoor worden de sensormetingen betrouwbaarder. De huidige kalibratiemethode is experimenteel en wordt nog uitgebreid getest door het RIVM. De methode is al wel te zien via het Samen Meten Dataportaal.

De combinatie van een redelijke hoeveelheid fijn stof, én een hoge luchtvochtigheid zorgt vooral in de nacht en vroege ochtend voor te hoge waarden. Op het Samen Meten dataportaal zie je dit ook terug. Deze waarden moeten daarom gecorrigeerd worden. Het RIVM heeft hiervoor een kalibratiemethode ontwikkeld. Een uitgebreide samenvatting van deze kalibratiemethode vind je op de website.

De gekalibreerde waarde kan worden aangeklikt in de grafiek voor de individuele sensor.

De beschreven kalibratiemethode is experimenteel. Op dit moment voeren we tests uit om te bepalen hoe goed de kalibratie werkt. We zien daarin dat de kalibratiemethode bij zeer hoge luchtvochtigheid (bijvoorbeeld als er mist is) zorgt voor minder hoge pieken, maar de invloed kan dan niet altijd helemaal tegengegaan worden. De metingen zijn in die situaties ook na kalibratie vaak niet betrouwbaar.  Het RIVM kiest er bewust voor om de kalibratiemethode al wel te tonen, zodat het voor iedereen duidelijk is op welke momenten de ruwe sensorwaarde onrealistisch hoog of laag is. Hierdoor is het voor iedereen mogelijk om de resultaten van de kalibratiemethode te zien en te vergelijken met de meetwaarden van de sensoren en nabije officiële metingen.

Lees ook de nieuwe pagina met veelgestelde vragen over de metingen op het dataportaal.