spoorwegovergang in de plaats America

Inwoners van America kunnen vanaf dit najaar zelf het geluid van treinen gaan meten bij hun woning. Onderzoekers van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ondersteunen de inwoners hierin en helpen om de overlast in kaart te brengen. Op 30 september is de eerste bijeenkomst van het onderzoek. Geïnteresseerde inwoners van America kunnen zich nu hiervoor aanmelden.

Eerste bijeenkomst 30 september 2021

Het onderzoek start op 30 september met een eerste bijeenkomst. Deze bijeenkomst is voor iedereen die meer wil weten over het onderzoek, mee wil denken over het onderwerp, of zelf wil gaan meten. Aanmelden kan via het aanmeldformulier of door te mailen

Waarom dit onderzoek? 

Treinen op de spoorlijn Rotterdam-Venlo veroorzaken overlast bij de inwoners van America. Vooral direct aanwonenden ervaren hierdoor hun leefomgeving als onprettig. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) wil de betrokken partijen handvatten bieden, zodat zij verder met elkaar in gesprek kunnen over passende oplossingen. Om de overlast in kaart te brengen wordt een burgermeetnetwerk opgezet van 20 geluidmeters. De vragen en de behoeftes van de inwoners staan centraal in het project.

Wat wordt er onderzocht? 

Het onderzoeksproject heet ‘Burgermeetnetwerk Spoor America’. Deelnemers voeren metingen uit met geluidmeters aan het spoor en bij hun woning. Bewoners besluiten samen met RIVM onderzoekers waar de sensoren worden opgehangen. De meetresultaten komen voor iedereen beschikbaar op het Samen Meten – dataportaal

Daarnaast brengt het RIVM de ervaren overlast op andere manieren in kaart. Bijvoorbeeld door gesprekken met inwoners. De deelnemers en het RIVM delen de resultaten met elkaar en trekken gezamenlijk conclusies. Dit geeft de inwoners inzicht in de geluidsniveaus en de ervaren overlast. Daarnaast geeft het inzicht in de uitdagingen die het in kaart brengen van geluid met zich meebrengt. 

Hoe lang duurt het onderzoek? 

Het project ‘Burgermeetnetwerk Spoor America‘ loopt tot eind 2022 en wordt uitgevoerd vanuit het Strategisch Programma RIVM. Het onderzoek is in samenwerking met de gemeente Horst aan de Maas, die meer inzicht wil krijgen in de invloed van geluid op het welbevinden en de gezondheid van haar inwoners. Daarnaast wordt er samengewerkt met de plaatselijke dorpsraad en werkgroep Spoor America. 

Voor vragen over dit onderzoek kan contact worden opgenomen met het RIVM: samenmeten@rivm.nl of kijk op de projectpagina Burgermeetnetwerk Spoor America.