Op 1 juni nam staatssecretaris Stientje van Veldhoven de samenwerkingsagenda Gezonde Lucht van de regio Utrecht uit handen van gedeputeerde Mariette Pennarts in ontvangst. In de samenwerkingsagenda hebben burgers, maatschappelijke instellingen, overheid en bedrijfsleven met elkaar oplossingsrichtingen geformuleerd.

De provincie Utrecht heeft een co-creatieproces gefaciliteerd om te komen tot de agenda. Pennarts: “Het resultaat is een Samenwerkingsagenda met een aantal oplossingsrichtingen, waar we ook gezamenlijk mee aan de slag gaan.”
Met de samenwerkingsagenda loopt de regio Utrecht volgens de staatssecretaris voorop: “Utrecht laat hiermee zien dat je met veel partijen tot goede plannen kunt komen en doet op provinciaal niveau wat we landelijk willen. Zij is daarmee een inspiratiebron voor het Rijk.”

Citizen science

Citizen science – luchtkwaliteit meten met sensoren  – is onderdeel van de agenda. Burgers uit Zeist en Amersfoort pakken die handschoen op. In dat kader overhandigde Mariette Pennarts aan de staatssecretaris ook een heuse zelf-meet paddenstoel, beschikbaar gesteld door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Joost Wesseling (RIVM) legde de staatssecretaris uit wat er in de paddenstoel zit en hoe deze werkt. Binnenkort zal ook deze sensor op het experimentele dataportaal samenmeten.rivm.nl te zien zijn. 
Link naar het nieuwsbericht op de website van de Provincie Utrecht.

Bron foto: Provincie Utrecht