Hoe maak je een stedelijke omgeving leefbaar en gezond? En hoe combineer je daarbij data en kennis van publieke organisaties met de innovatieve ondernemerskracht van bedrijven, en de ervaringen en gedragingen van inwoners? Zeker tijdens en na de corona-pandemie spelen deze vragen volop. Daarom is er het nieuwe publiek-private platform Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven. Samenwerken met inwoners aan oplossingen voor een gezonde stedelijke leefomgeving speelt hier een belangrijke rol.

Real-time monitoring

Vanuit Samen Meten hebben we ervaring opgedaan met het samenwerken met inwoners en real-time monitoring in hun leefomgeving. Verschillende inwoners meten bijvoorbeeld zelf met real-time sensoren. Een voorbeeld van een experiment waarin dit gebeurt is Snuffelfiets, waarin mensen al fietsend fijnstof in de lucht meten. Om kennis hierover te delen organiseerde de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven op 28 mei een webinar. Hierin gingen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Civity en de provincie Utrecht in op real-time omgevingsmonitoring.

Korte samenvatting van de inhoud

Marita Voogt (Samen Meten - RIVM) vertelde over het belang van real-time omgevingsmonitoring. Inwoners meten om verschillende redenen zelf hun omgeving. Samenwerking tussen inwoners, overheden, bedrijven en kennisinstellingen is daarbij heel belangrijk. Ook kwam het ontsluiten van data voor een groter publiek aan bod.

Claar Schouwenaar (provincie Utrecht) vertelde over de waarde van het experiment Snuffelfiets voor de provincie Utrecht. Inwoners verzamelen op de fiets informatie over de luchtkwaliteit rondom fietsroutes. En er ontstaat inzicht in fietsbewegingen.

Tot slot ging Arjen Hof (Civity) verder in op zaken rond de organisatie en data van Snuffelfiets en gaf Henri de Ruiter (Samen Meten - RIVM) een korte presentatie over het ‘Samen Meten Dataportaal’. Ondertussen stelden deelnemers vragen in de chat, wisselden gegevens uit, legden contacten en deelden ideeën met elkaar.

screenshot webinar Gezond Stedelijk Leven

Webinar terugkijken

Je kunt het webinar van 28 mei terugkijken via de website Data- en Kennishub. Kijk op de website Data- en Kennishub voor meer informatie over het platform en andere webinars.