Op 7 juni 2023 was het Schone Lucht Jaarcongres, dit keer in het EYE filmmuseum in Amsterdam. Het congres begon met een plenaire start en daarna waren er deelsessies verdeeld over de thema’s van het Schone Lucht Akkoord. 

Deelsessies participatie 

Voor het thema participatie waren er twee verschillende deelsessies. De eerste richtte zich op scholenprogramma’s rondom luchtvervuiling. Binnen het scholenprogramma van GLOBE is bijvoorbeeld een fijnstofmodule ontwikkeld. Hierin meten leerlingen zelf de luchtkwaliteit in hun omgeving en beantwoorden ze hun zelfbedachte onderzoeksvragen met de gevonden resultaten. De Provincie Utrecht vertelde hoe zij dit scholenprogramma binnen de provincie inzetten om leerlingen te betrekken bij het thema luchtkwaliteit. Ook breiden zij dit soort programma’s steeds meer uit naar andere thema’s dan lucht, bijvoorbeeld met het programma Coole Schoolpleinen waarin scholen subsidie kunnen krijgen om hun schoolplein te vergroenen.  

De Waag verzorgde de tweede deelsessie van het thema participatie. Zij vertelden, vanuit hun ervaringen binnen het project Hollandse Luchten hoe complex het kan zijn om een project op te zetten waarin zowel overheden, particuliere organisaties en burgers vertegenwoordigd zijn. Tijdens deze sessie ontstond een mooie discussie over Citizen Science, hoe je dit het beste kan opzetten en uitvoeren en wat hiervoor nodig is bij de verschillende partijen. De Waag heeft hun ervaringen vanuit Hollandse Luchten ook opgeschreven in een algemeen handboek voor participatie. Nuttig om eens naar te kijken voor iedereen die zich met participatie bezighoudt!  

Een uitgebreid verslag van de hele dag vind je op de website van het Schone Lucht Akkoord. Presentaties en ander materiaal vind je terug bij de terugblik.  

De wethouder van Amsterdam en dagvoorzitter tijdens de opening van het Schone Lucht Akkoord jaarcongres 2023.