Samen met bewoners heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in America onderzoek gedaan naar overlast van geluid en trillingen rondom het spoor in het Limburgse dorp. Ook onderzocht het RIVM samen met de bewoners hoe zij het geluid beleven en welke invloed dit heeft op hun dagelijks leven. Het onderzoek is nu afgerond.

Uit het onderzoek blijkt dat het treinverkeer een grote invloed heeft op de leefomgeving van de inwoners. Wel maakt het uit waar men in het dorp woont. Met name inwoners dicht bij het spoor worden vaak blootgesteld aan hard geluid van voorbijkomende treinen. Ook blijkt dat het aantal treinen dat per nacht langskomt sterk verschilt en de hinder daardoor onvoorspelbaar is.

Presentatie resultaten

Het rapport is 15 januari 2024 uitgekomen. Onder belangstelling van bewoners van America, raadsleden en wethouder Thijs Kuipers van de gemeente Horst aan de Maas en lokale pers gaven de onderzoekers een presentatie over de resultaten. Ook overhandigden ze een fysiek exemplaar van het rapport aan bewoners en de wethouder.

Overzicht berichten

In de volgende RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-nieuwsberichten lees je meer over het onderzoek: Burgermeetnetwerk Spoor America en Burgerwetenschap geeft in America meer inzicht in hinder treinverkeer.

En het rapport ‘Burgermeetnetwerk Spoor America’ is hier te vinden: Burgermeetnetwerk Spoor America - Geluidhinder door treinverkeer met citizen science in kaart gebracht.

Er is ook (lokale) media aandacht geweest voor dit onderzoek:

  1. America heeft fors last van treingeluiden | L1
  2. RIVM: overlast voorbijrijdende treinen America groter dan aangenomen | De Limburger
  3. Onderzoek bevestigt klachten over lawaaihinder treinverkeer in America | Omroep Horst Aan De Maas h
  4. ‘Er zijn nachten met tussen de dertig en veertig treinen’ – Binnenlands Bestuur
  5. RIVM: geluid voorbijrazende treinen in America hoger dan verwacht | NU Horst aan de Maas
  6. Onderzoek RIVM bevestigt klachten lawaaihinder America | OV-Magazine
  7. Extra inzichten bij RIVM-Burgermetingen America (L) | Geluidnieuws