DCMR Milieudienst Rijnmond heeft in mei t/m juli 2017 testen uitgevoerd met vijf exemplaren van de Dylos DC1700 voor het meten van PM2.5 (fijn stof). De resultaten zijn samengevat in een rapport. Uit het onderzoek blijkt dat individuele Dylos instrumenten onderling kunnen verschillen. De vijf geteste sensoren lieten verschillen zien tot 20%. Ook bleek dat de Dylos gemiddeld over een langere periode de concentratie van PM2.5 aanzienlijk overschat.  Mede op basis van het onderzoek van de DCMR heeft de leverancier van Dylos in Nederland de door hem aanbevolen conversiefactor nu aangepast. DCMR beveelt verder onderzoek naar de ijkbaarheid van de Dylos aan.