logo Samen voor Zuivere Lucht

Vlaanderen is sinds kort de website Samen voor Zuivere Lucht online. Op de website kunnen Vlamingen (en ook Nederlanders) inspiratie vinden over hoe je bijvoorbeeld zelf de luchtkwaliteit in jouw omgeving kunt verbeteren. Ook kun je er het dataportaal vinden waarop de officiële metingen van fijnstof samen met sensormetingen in Vlaanderen staan weergegeven. Dit is vergelijkbaar met ons Samen Meten dataportaal.  

Het project raakt ook aan een ander Europees project, genaamd LIFE VAQUUMS. Hierin zijn sensoren voor fijnstof, ozon en stikstofdioxide getest. Deze sensormetingen zijn terug te vinden op het Vlaamse dataportaal en informatie over de sensoren kun je vinden op de website van Samen voor Zuivere Lucht.  

Op de website kun je ook inspiratie vinden over hoe je de luchtkwaliteit in jouw omgeving kunt helpen verbeteren. Deze tips, mogelijke acties en uitdagingen zijn voor zowel burgers als lokale overheden. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een carpool regeling, of  hoe je mensen in de omgeving enthousiasmeert om ook de luchtkwaliteit te gaan meten. De website is gemaakt voor Vlaanderen, maar is ook voor Nederlanders goed te gebruiken. In de komende maanden gaan we, onder andere in het kader van het Schone Lucht Akkoord, een samenwerking opzetten om de website ook aan te vullen met specifiek Nederlandse informatie en inspiratiebronnen. 

screenshot dataportaal

Figuur 1: Samen voor Zuivere Lucht Dataportaal met Vlaamse burgermetingen en officiële metingen van fijnstofuurwaarden (PM2.5) gecombineerd. 1 

 

Screenshot Samen voor Zuivere Lucht Dataportaal

Figuur 2: Op het Samen voor Zuivere Lucht Dataportaal kun je meetpunten selecteren om de data van de afgelopen week met elkaar te vergelijken.