Op 29 juni 2022 zijn de nieuwe fijnstofsensorkastjes van Sodaq Air aan Zeeuwse inwoners uitgedeeld.  Sindsdien zien we veel nieuwe sensormetingen van deze ‘snuffelfietsen’ op de kaart.   

Vanaf dit najaar rijden ook  Middelburgse scholieren rond met deze nieuwe sensorkastjes. Ze doen dit in het kader van een schoolproject over fijnstof. Dit project krijgt eind dit jaar en begin volgend jaar  een vervolg op drie andere middelbare scholen in Zeeland.

Netwerk van vaste sensoren 

De Provincie Zeeland werkt ook aan uitbreiding van het aantal vaste sensormeetpunten in Zeeland.  De sensoren communiceren via een eigen provinciaal LoRa-netwerk (Internet of Things), dat nu wordt opgezet. De eerste sensordata hiervan zijn al te zien op het dataportaal van Samen Meten.