Pluim van een brand

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gaat in samenwerking met de Veiligheidsregio’s onderzoeken welke mogelijkheden sensoren bieden bij brand of andere incidenten waarbij veel rook vrij komt. Een voorbeeld van zo’n brand was bijvoorbeeld een grote schrootbrand op 9 september 2021 op een schip in het Rotterdamse havengebied. De in de buurt aanwezige Samen Meten fijnstofsensoren konden de rook van deze brand goed detecteren.  

Tekst bij de foto: dit zijn de fijnstofmetingen op de dag van een brand in het Rotterdamse havengebied gemeten met fijnstofsensoren die aangesloten zijn op het Samen Meten dataportaal samenmeten.rivm.nl. Leuk detail: de brandweer was zelf ook ingelogd op het samenmeten dataportaal om de pluim te volgen. 

Nieuwe mogelijkheden 

Het aantal sensormetingen door burgers, gemeenten en bedrijven is de laatste jaren sterk toegenomen. De mogelijkheden die sensoren bieden bij incidenten benutten we nog nauwelijks. Vanuit het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) is er daarom een project gestart waarbij we sensorkits ontwikkelen die we bij branden en incidenten met veel rook kunnen gebruiken. Als startpunt gaan we uit van de fijnstofsensoren die de Samen Meten communities vaak gebruiken. Maar we gaan verder dan dat en stellen ook uitgebreidere sensorkits samen, speciaal voor incidenten. Naast fijnstofsensoren testen we ook sensoren die andere vrijkomende stoffen kunnen meten bij branden. Denk hierbij aan koolmonoxide en kooldioxide (CO, CO2) en verschillende Vluchtige Organische Stoffen, zoals formaldehyde.