Onlangs heeft ECSA het platform EU-Citizen.Science gelanceerd. Nu nog in een Alpha versie, maar het Europese platform voor en door burgerwetenschappers krijgt steeds meer vorm. Vanuit het Samen Meten team zijn we erg nieuwsgierig naar dit nieuwe platform en de mogelijkheden voor Nederlandse citizen science projecten en burgerwetenschappers. Margaret Gold is vanuit ECSA betrokken bij de ontwikkeling van dit platform. Ze werkt als projectleider bij ECSA en is daarnaast gastonderzoeker bij de Universiteit Leiden. Hier ondersteunt ze de ontwikkeling van het Citizen Science Lab.

Kun je iets meer vertellen over het nieuwe platform?

Het platform EU Europese unie (Europese unie)-Citizen.Science is ontstaan vanuit een wens van de Europese Commissie. Zij wilden graag dat er een Europees platform zou komen waarop Europese citizen science projecten hun kennis met elkaar kunnen delen. Zo kunnen citizen science projecten van elkaar leren en gebruik maken van elkaars middelen. Het is echt een platform voor en door burgerwetenschap. Een uniek project in Europa. Het doel is om Europese citizen science projecten met elkaar te verbinden. Burgerwetenschap speelt een steeds belangrijkere en grotere rol in wetenschap. Maar ook in het bepalen van beleid. Verbinding en van elkaar leren is dan heel belangrijk en waardevol.

Wie zijn betrokken bij het platform?

Er zijn 27 verschillende organisaties betrokken bij het platform. Denk hierbij aan musea, universiteiten en onderzoeksinstellingen. De coördinatie is in handen van het museum voor natuurkunde in Berlijn.

Wat is er te vinden op het platform?

Het platform is nu nog in een Alpha versie beschikbaar. Het komende jaar gaan we verder uitbreiden. Nu vind je er een overzicht van kennis en informatie. Ook zijn er diverse projecten terug te vinden. Van projecten betrokken bij Samen Meten zijn dat bijvoorbeeld iSPEX en GLOBE. Je kunt projecten en informatie zoeken op bijvoorbeeld land, maar ook op onderwerp. Ook is er een evenementenkalender beschikbaar. Iedereen kan zelf informatie of projecten toevoegen aan het platform.    

Hoe willen jullie het platform verder ontwikkelen?

Vanaf september 2020 is er ook een community functie beschikbaar op het platform. Dit heeft als doel dat citizen scienstists en projecteigenaren vragen kunnen stellen aan elkaar. Ze kunnen met elkaar in gesprek en samenwerkingen opzoeken. Daarnaast komt er een trainingsmodule beschikbaar. Dit houdt in dat er online trainingen en cursussen gevolgd kunnen worden op het gebied van citizen science. 

Ook zijn we bezig met de ontwikkeling van het ondersteunen van lokale netwerken.

Wat vind je zelf het allerleukste aan citizen science?

Wat ik leuk en mooi vind aan citizen science is dat iedereen kan bijdragen en waarde hieruit kan halen.

Waarom moeten Nederlandse citizen science projecten en lezers van onze nieuwsbrief deelnemen?

We willen heel graag Nederlandse citizen scientists betrekken bij dit project. Hopelijk hebben zij heel veel aan de informatie die op het platform terug te vinden is en kunnen zij ook kennisdelen. Daarnaast zijn we druk bezig met de verdere ontwikkeling van het platform. Daar kunnen we nog wel wat hulp bij gebruiken. We zijn erg benieuwd wat Nederlandse citizen scientists terug willen zien op het platform. In juni doen we een gebruikersonderzoek waar de Samen Meten nieuwsbrieflezers zich ook voor kunnen aanmelden. Het beste kunnen ze zich dan aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijven ze op de hoogte van de ontwikkelingen en kunnen zich ook aanmelden voor het gebruikersonderzoek.

Tot slot vertelt Margaret nog over een bijzonder citizen science project in Nederland. Op dit moment doet het Leids universitair Medisch Centrum (LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (Leids Universitair Medisch Centrum)) onderzoek naar corona en gedrag. Iedereen kan hieraan meedoen. Meer informatie is terug te vinden op de COVID Radar pagina van LUMC.

Over ECSA:

De European Citizen Science Association (ECSA) is een non-profit vereniging die opgericht is om de groei van  de Citizen Science beweging in Europa te bevorderen. Hiermee wil ECSA deelname van burgers aan wetenschap vergroten, voornamelijk door het initiëren en ondersteunen van citizen science projecten, maar ook door onderzoek te doen naar citizen science.