In april 2023 is het project Pientere Tuinen gestart. In dit project meten nu 1000 mensen op meerdere plekken in Nederland met een sensor bodemvocht en bodemtemperatuur in hun eigen tuin. Onder andere de gemeentes Den Haag, Almere, Waddinxveen en Den Bosch en de Provincie Utrecht doen al mee. De Rabobank en Ymere delen sensoren aan hun werknemers uit. Op het kaartje zie je waar de sensoren nu staan.  

Kaart van Nederland waar alle sensoren van proejct Pientere Tuinen staan

Er zijn nog veel gebieden waar weinig tot geen sensoren staan. Daarom willen we het project graag uitbreiden, van 1000 naar 3000 sensoren. Als gemeente, provincie of organisatie kun je je dus nog steeds aanmelden. Dit doe je door het formulier op de website in te vullen.  

Mijn Pientere Tuin 

Iedereen die meedoet kan op het dataportaal ‘Mijn Pientere Tuin’ de eigen sensorgegevens inzien, en je krijgt specifieke tips en informatie om je tuin te vergroenen. Zo leer je bijvoorbeeld over waarom een goede bodem zo belangrijk is en welke planten het best groeien op de bodemsoort in jouw tuin. Daarnaast gaat Hogeschool van Hall Larenstein onderzoek doen naar wat deelnemers motiveert om hun tuin te vergroenen. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gaat onderzoeken of bodemvocht en -temperatuur gemeten met de sensoren een goede indicatie kan geven of een tuin bestendig is tegen bijvoorbeeld hittestress of regenval.  

Projectpartners 

Pientere Tuinen is een project van de partners WeCity, Provincie Utrecht, Stichting Steenbreek, Van Hall Larenstein, Sensoterra, NL Greenlabel en het RIVM. Het project heeft een looptijd van 3 jaar.