Update 12-10-2018

We hebben alle geselecteerde meetpunten een reactie gestuurd. Binnenkort maken we een kaart met alle nieuwe meetpunten. Hierop kunt u zien waar er in uw buurt gemeten wordt met NO2 buisjes.

Bericht juli 2018

We zoeken rond de twintig vrijwilligers die nieuwsgierig zijn naar de luchtkwaliteit in hun tuin of straat èn die voor langere tijd willen helpen om dat te meten. Als u meedoet, krijgt u per maand zicht op hoeveel stikstofdioxide er in de lucht zit die u inademt. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gebruikt de gegevens om de rekenmodellen te staven die de basis zijn voor landelijke en regionale rapportages over de luchtkwaliteit. 

Het is belangrijk dat we checken of aannames in modelberekeningen kloppen en of we alle bronnen in beeld hebben. Hiervoor gebruikt het RIVM de metingen van luchtmeetnet.nl en decentrale overheden. Een deel van de metingen worden gedaan met stikstofdioxide meetbuisjes. De vrijwilligersmetingen zijn hierop een aanvulling. 

Dankzij de vrijwilligersmetingen kan het RIVM het beeld van de luchtkwaliteit in Nederland nauwkeuriger en gedetailleerder maken.

Dit draagt bij aan landelijke rapportages van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit  en de Grootschalige Concentratie en Depositiekaarten (GCN). Daarnaast gebruiken decentrale overheden de modellen voor regionale evaluaties van de luchtkwaliteit. 

Vooral aan de grenzen van Nederland, in het noorden en oosten van Nederland en in Zeeland zijn extra meetpunten nodig. We zoeken daarom mensen die in deze gebieden wonen. In het kaartje wordt weergegeven waar al meetpunten zijn. In de gebieden buiten de driehoek zoeken we vrijwilligers om een meetpunt te beheren.  

Wat betekent het om mee te doen?

Voor de metingen gebruiken we eenvoudige buisjes die u als vrijwilligers aan uw huis of in de tuin hangt. U zoekt daarvoor samen met een deskundige van het RIVM een geschikte plaats. Daar komt een houder voor twee buisjes te hangen, zoals op de foto te zien is. 

U krijgt de meetresultaten van uw eigen locatie. Daarbij geeft het RIVM uitleg over de betekenis hiervan voor de gezondheid en een vergelijking met andere meetpunten. Ook krijgt u iedere maand per post twee verse buisjes toegestuurd met een retourenvelop voor de oude buisjes. U schrijft de tijd en datum op wanneer u de buisjes heeft gewisseld en stuurt ze terug naar het RIVM. 

Het is belangrijk dat u voor langere tijd mee kunt doen. Hoe langer een meetpunt bestaat, hoe waardevoller de metingen worden. Dit komt doordat wij bij langlopende metingen goed kunnen volgen hoe de metingen verlopen met de seizoenen en door de jaren heen. 

Hoe kunt u zich aanmelden?

Als u geïnteresseerd bent om mee te doen, stuur dan een e-mail naar samenmeten@rivm.nl. Vermeld waar u woont en stuur als het kan een foto mee van de plek waar het buisje zou kunnen hangen. Een korte uitleg waarom u mee wilt doen stellen we op prijs, maar is niet verplicht. Uit de aanmeldingen zal het RIVM ongeveer 20 vrijwilligers selecteren die op de meest geschikte plek wonen.