Na temperatuur, luchtvochtigheid, lichtinval en fijnstof starten de burgerwetenschappers van Meet je Stad in Amersfoort met het meten van bodemvocht. In tijden van droogte, afgewisseld met hevige regenval heeft de stadsnatuur flink te lijden. Ook het rioolstelsel kan hierdoor worden overbelast. Door klimaatverandering kan het maar zo zijn dat deze wisselende regenval blijvend is.

Met zelfgebouwde sensoren wordt op verschillende plekken en op verschillende bodemtypes de hoeveelheid bodemvocht in de stad gemeten. Hiermee onderzoekt Meet je Stad de beschikbaarheid van water voor groen en de sponswerking van de bodem bij hoosbuien. De sensoren worden uiteindelijk aangesloten op een nieuwe versie van het Meet je Stad meetplatform, waarop plek is voor meer sensoren dan op het huidige platform. Ook kunnen burgerwetenschappers makkelijker zelf experimenteren met allerhande nieuwe sensoren. Het  nieuwe platform is in dat opzicht flexibeler opgezet dan het vorige. In samenwerking met de floragroep van Meet je Stad kijken de burgerwetenschappers ook naar de gezondheid van bomen in relatie tot het bodemvocht.

Op dinsdag 21 juli 2020 is er om 20:00 uur een Meet je Stad bijeenkomst over de bodemvochtmetingen. Iedereen die mee wil doen of informatie wil om zelf in een eigen stad zoiets te doen, is welkom.
De bijeenkomst is in de Binnentuin van De WAR, Geldersestraat 6, 3812PP Amersfoort.