De afgelopen twee jaar bouwde het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) programma Innovatie Milieumonitoring een netwerk van bevlogen burgers en gemeenten die lokaal de luchtkwaliteit meten. In 2018 willen we de kwaliteit en de kwantiteit van burgermetingen vergroten. Coördinator Marita Voogt van het programma innovatieprogramma milieumonitoring vertelt hoe het RIVM deze ambitie het komend jaar vormgeeft.

Plannen voor 2018

Wat zijn de plannen voor 2018 met Samen Meten? Marita Voogt gaat even goed zitten en steekt van wal. “We werken dit jaar vooral aan de verbetering van sensoren en hun toepassingen. Het gaat dan om het testen van sensoren en het ontwikkelen van ijkmethoden. Ook is het belangrijk daarover te publiceren in de wetenschappelijke vakbladen.”
Natuurlijk gaat het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ook verder met het ontsluiten van sensordata van burgers en steden op het Samen Meten dataportaal en werken we aan het toepassen van sensoren in het landelijk gebied. “We zijn trots op wat we bereikt hebben met het dataportaal en het vuurwerkexperiment. De samenwerking met burgers, steden en landelijke regio’s gaat heel goed. We weten elkaar wederzijds te vinden. We geloven in die samenwerking.”
In 2018 organiseert het RIVM geen groot Samen Meten symposium. “De twee symposia die we tot nu toe organiseerden waren succesvol en werden goed bezocht. Er komt ongetwijfeld nog een keer een Samen Meten symposium, maar dit jaar slaan we even over.”

Paddenstoelontwikkeling

Een van de successen uit 2017 is de “ RIVM paddenstoel”. De sensorbehuizing met Wifi en stikstofdioxide- en fijnstofsensor. Marita: “in korte tijd hebben we daarmee een soort beeldmerk gecreëerd, maar het is belangrijk te benadrukken dat we deze sensoren inzetten in projecten om ervan te leren. Meten met de paddenstoel is meedoen aan het experiment.”
De stikstofdioxidesensor bleek het met een vorm van ijking aardig te doen in de buitenlucht. Voor fijnstof heeft het RIVM inmiddels een andere sensor op het oog. Marita: “In 2018 zetten we in op het ontwikkelen van een continue ijking van de sensoren. Deze gegevens willen we open beschikbaar stellen zodat ook anderen hun metingen ermee kunnen ijken.”

Andere sensoren

Gaat het RIVM ook op zoek naar andere sensoren? “In 2018 willen we ook echt werk gaan maken van de verbreding van het sensoronderzoek. Het gaat dan bijvoorbeeld om werk aan geluidssensoren en hoe die in te zetten voor citizen science. Maar we willen ook gaan experimenteren met sensoren om in water te meten. Zo ontwikkelen we ons van samen meten aan de luchtkwaliteit naar samen meten aan de leefomgeving.”