Maaspoort meet bewonersavond

De wijk Maaspoort in Den Bosch ligt ingeklemd tussen de A2 en A59. Daarnaast is er ook nog de Maaspoortweg. Deze weg gaat met een lus door de wijk en is een belangrijke uitvalsweg. Hierdoor is het in de spits erg druk. Omwonenden vragen zich daarom af hoe het op straatniveau gesteld is met de luchtkwaliteit. Daarom begonnen zij het burgerinitiatief Maaspoort Meet!


In de wijk rouleren sinds kort een aantal sensoren voor luchtkwaliteit tussen bewoners. Ze verzamelen de meetwaarden via een LoRaWAN netwerk. Doel is om meer te weten te komen over de concentraties van fijn stof in de wijk door inzet van goedkope sensoren. Ook stimuleert het initiatief sociale contacten tussen bewoners.


Bewoners stellen vragen
Op 7 maart kwamen zo’n 25 mensen af op een voorlichtingsavond. Op uitnodiging van het burgerinitiatief verzorgde Joost Wesseling van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een presentatie over luchtkwaliteit en het meten ervan. De aanwezigen hadden veel vragen. Dat aan zelf meten best wel wat haken en ogen zitten bleek ook uit de presentatie van de organisator van het initiatief, Martijn Quaedvlieg. Niettemin wil men op meer plekken in de wijk en daarbuiten gaan meten.

Een steun in de rug
Martijn Quaedvlieg: “Het stimuleert enorm dat een instituut als RIVM ook met een open blik naar de bruikbaarheid van onze meetdata kijkt. Het is soms moeilijk om ruwe data naar echte informatie te vertalen. Het geeft initiatiefnemers zoals wij een geweldige steun in de rug op momenten dat dit wat tegenzit“. Volgens Quaedvlieg kan het RIVM helpen door gelegenheid te bieden om sensoren te vergelijken met referentiemetingen. Ook zou een centrale database welkom zijn. Het RIVM werkt aan beide zaken.


Meer informatie
http://maaspoortmeet.nl/