Dit najaar is het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) op 11 boerderijen een proef begonnen met WaterSNIP sensoren. Ook gaan de veehouders zelf waterkwaliteitmetingen doen. Het gaat om veehouders die meedoen aan het Koeien en Kansen project  van Wageningen University & Research (WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research)).

De WaterSNIP-sensor meet continu de elektrische geleidbaarheid (EC) van het water. Een verandering in de  EC kan een aanwijzing zijn dat de afspoeling van mest naar het slootwater verandert. Als het bijvoorbeeld hard geregend heeft, voeren de drains water af van het landbouwperceel naar de sloot. Hierdoor verandert de samenstelling van het slootwater en dat kan je terugzien in de EC-metingen. Om na te gaan of het daadwerkelijk om nitraat uit mest gaat, kan de veehouder daarna zelf met een app  en een nitraatstrookje de nitraatconcentratie bepalen. Door samen te meten krijgen we meer inzicht in de afspoeling van meststoffen naar het slootwater.

Koeien en Kansen is een project waarin veehouders samen met de WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research) diverse thema’s op het gebied van duurzaamheid op hun bedrijf onderzoeken. Waterkwaliteit is ook een van de thema’s. In het WaterSNIP-innovatie programma van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) ligt de focus sterk op samenwerken met andere belanghebbenden op het gebied van waterkwaliteitssensoren zoals onderzoekers, waterschappen en leveranciers van sensoren. Zo delen we kennis en proberen we tot een uniforme meetmethode met sensoren te komen. We zijn enthousiast om nu ook met de WUR en veehouders samen te meten.

De metingen van de EC-sensoren zijn te zien op het samenmeten dataportaal.