In navolging van het symposium op 7 december 2016 heeft het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) een eerste versie van de kennisagenda ‘Samen meten aan luchtkwaliteit’ gemaakt. De agenda is gepubliceerd op het kennisportaal. De agenda schetst de kansen die de snelle innovatie van ICT en sensoren en burgerparticipatie biedt en de behoefte aan kennis om die kansen te verzilveren. We zijn benieuwd naar uw reactie en nodigen u graag uit om de agenda verder in te vullen. Dat kan met activiteiten en projecten om de benodigde kennis op te bouwen. Op die manier maken we samen meten aan luchtkwaliteit mogelijk.