Het is een aantal deelnemers aan Hollandse Luchten opgevallen dat de SODAQ AIR soms hogere waarden meet  dan de officiële meetstations van het luchtmeetnet. Het team van Hollandse Luchten (waaronder Samen Meten) onderzoekt nu hoe dit komt.  De werkgroep heeft de metingen van alle SODAQ AIRs van afgelopen maanden vergeleken met die van de officiële meetstations. Het onderzoek is nog niet afgelopen. Op de website van Hollandse Luchten lees je hoever het onderzoek nu is. Dit onderzoek is ook relevant voor andere projecten die de SODAQ AIR gebruiken, zoals GLOBE.