handen op kaart bij Bewonersbijeenkomst Beverwijk

Het meetproject Hollandse Luchten is enthousiast ontvangen bij inwoners van de regio IJmond. Binnen het project zetten burgers zelf sensoren in elkaar. Uiteindelijk zal er een uitgebreid netwerk van grofweg 150 sensoren één jaar lang fijnstof meten in de regio IJmond. Bewoners gaan zelf aan de slag met data-analyse en interpretatie, onder andere met hulp van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Hollandse Luchten is een project gecoördineerd door Waag Society in opdracht van de Provincie Noord-Holland. In de provincie zijn verschillende officiële meetstations van luchtmeetnet.nl aanwezig. Door die meetstations aan te vullen met sensoren, ontstaat een fijnmazig meetnet.

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) versterkt het project met kennis over meetmethoden en sensoren. We helpen deelnemers bij het meten, analyseren en interpreteren van de data. Tijdens de bijeenkomsten met deelnemers geven we achtergrondinformatie over luchtkwaliteitsmetingen en sensoren.

Bewonersbijeenkomst Beverwijk

Dinsdag 11 juni was de eerste bijeenkomst voor geïnteresseerde bewoners in Beverwijk. Waag Society organiseerde deze ‘community meeting’, die in het teken stond van kennismaken, nadenken over meetdoelen en de beste locaties om sensoren te gaan ophangen. Enthousiast gingen de mensen aan de slag met het uitzoeken van mogelijke locaties om sensoren op te hangen.

In de komende periode volgen soortgelijke bijeenkomsten in Wijk aan Zee en IJmuiden. Daarna gaan bewoners in een tweede sessie aan de slag met het zelf in elkaar zetten van de sensoren.

Meer informatie over het project  kan je vinden op de site Hollandse Luchten van Waag en  Samenmeten