In het najaar van 2023 deelden we een oproep in de Samen Meten Nieuwsbrief van Schimmelradar. Voor dit Citizen Science project was Schimmelradar op zoek naar vrijwilligers die de schimmel Aspergillus fumigatus in de lucht door heel Nederland wilden meten. Ook de landelijke media besteedden aandacht aan dit project. In totaal hebben duizenden deelnemers zich aangemeld. Uit deze aanmeldingen zijn 500 deelnemers uitgekozen die met stickers schimmelsporen in de lucht hebben gemeten. De metingen worden nu geanalyseerd. We verwachten de resultaten eind dit jaar.

Resistentie tegen antischimmelmedicijnen

In het project Schimmelradar meet de WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research) met hulp van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de azolen-resistentie in de schimmel Aspergillus fumigatus. Azolen zijn antischimmelmedicijnen die bij een klinische schimmelinfectie gebruikt worden om patiënten te behandelen. Moleculen uit deze klasse zitten ook in gewasbeschermingsmiddelen, waardoor er kruisresistentie kan ontstaan. Hierdoor kunnen patiënten niet of minder effectief behandeld worden.

Verspreiding via de lucht

De sporen van Aspergillus fumigatus verspreiden zich via de lucht. Om te bepalen of de resistentie van Aspergillus fumigatus tegen azolen op sommige plekken meer voorkomt dan op andere locaties, moet eerst het achtergrondniveau van de resistentie bekend zijn. Lokale metingen kunnen dan afgezet worden tegen het achtergrondniveau.

Om erachter te komen of er lokale verschillen zijn, werd in Schimmelradar de lucht in 100 regio’s in Nederland gemeten. Bij verschillende mensen hingen 4 weken lang rondom het huis deltavallen (zie foto). In de vallen zaten stickers waarop de sporen uit de lucht konden blijven hangen. Deze stickers werden vervolgens teruggestuurd naar Wageningen University & Research, waar ze verder geanalyseerd werden. 

Goede metingen

Een groot deel van de stickers uit de vallen werd in goede kwaliteit teruggestuurd (±420) en geanalyseerd (±360). Hiermee heeft Schimmelradar met dit onderzoek ±1.900 azolen-resistente schimmelstammen kunnen verzamelen. Op dit moment zijn Hylke (X: @Shortenbosch) en Bo Briggeman (X: @BBriggeman_) bezig met het uitwerken van de resultaten en het bepalen van de resistentiefractie en de onderliggende mechanismen. Voor meer informatie kan je mailen naar schimmel.radar@wur.nl of op kijken X (voorheen Twitter): @schimmelradar.