sensor

Luchtkwaliteit is niet langer alleen het domein van de wetenschapper. Ook de gewone burger kan zelf onderzoek doen.

Wat betekent dit voor de rolverdeling tussen onderzoeksinstituten als het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), burgers en lokale overheden? En als de burgerwetenschappers data hebben verzameld, wat doen we daar dan mee? Onderzoekers van het RIVM legden deze vragen voor aan bewoners en gemeenten en verwerkten de antwoorden tot een artikel in tijdschrift Lucht:  "Op weg naar een andere wisselwerking tussen burgers en overheden. De gewone burger meet zelf luchtkwaliteit".