Geluidmeter op het RIVM terrein

In het najaar van 2021 zijn we begonnen met het testen van geluidmeters voor thuisgebruik. In april 2022 ronden we de testen af. De geluidmeters hangen op het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)-terrein naast klasse I-geluidmeters die we gebruiken om te kalibreren. In de komende maanden gaan we de data analyseren.

In totaal hadden we naast de klasse I-geluidmeters zeven verschillende types geluidmeters in wisselende aantallen en samenstellingen aan ons balkon hangen: 

Als de analyse klaar is bespreken we de resultaten eerst met de deelnemers. Daarna maken we de resultaten beschikbaar voor iedereen. Maar we kunnen nu al verklappen dat er hele mooie resultaten tussen zitten.