Op 24 en 25 mei organiseerde RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de jaarlijkse bijeenkomst van de Interest Group on citizen Science van het Europese EPA  (Environmental Protection Agencies) Netwerk. Het RIVM was dit jaar niet alleen organisator, maar ook medevoorzitter van de bijeenkomst.

Zo’n twintig Citizen Science experts uit heel Europa kwamen naar Bilthoven om ervaringen uit te wisselen over de rol van burgerwetenschap binnen het milieu- en natuurbeleid. Eén van de doelen van de groep is om het EPA Network te adviseren over de inzet van citizen science.

Tijdens de bijeenkomst spraken experts over aansprekende Europese burgermeetprojecten.
Een paar voorbeelden:

  • In Finland wordt de waterkwaliteit van meren bepaald door scholieren voor wie citizen science een onderdeel is van het curriculum.
  • In Schotland houden bewoners bij waar en wanneer er afval wordt gedumpt.
  • In België meten zo’n 20.000 burgers luchtkwaliteit in het Curieuze Neuzen project, het grootste citizen science project op het gebied van luchtkwaliteit tot nu toe.

Dit laatste project inspireert het EPA Network om mogelijk een Europa breed project op te zetten waarin burgers de luchtkwaliteit meten.