De laatste jaren is de link tussen luchtverontreiniging en gezondheid voor veel mensen steeds duidelijker geworden. Er zijn ook steeds meer goedkope luchtkwaliteitssensoren op de markt. Hierdoor is er een stijgende interesse bij burgers en milieuorganisaties om lokaal de luchtkwaliteit  in kaart te brengen. Het is echter vaak onduidelijk hoe betrouwbaar deze metingen zijn omdat slechts enkele studies de nauwkeurigheid van  sensoren hebben getest of vergeleken. Binnen het LIFE VAQUUMS-project beoordelen wetenschappers diverse methoden om de luchtkwaliteit te meten. Het project zal flexibele systemen voor luchtkwaliteitsmetingen (fijn stof, stikstofdioxide, ozon) testen en de toepasbaarheid ervan beoordelen.

Hiervoor hebben wij uw hulp nodig! Wij willen uw ervaring met luchtkwaliteitssensoren in kaart brengen en zijn geïnteresseerd in uw mening over de sensor of methode die u momenteel gebruikt. Vertel ons over uw ervaring door deze vragenlijst in te vullen. De resultaten van dit onderzoek zullen anderen helpen bij het kopen van het juiste type sensor voor hun persoonlijke of professionele projecten rond luchtkwaliteit.

Afhankelijk van uw antwoorden zal deze vragenlijst tussen de 10 en 20 minuten in beslag nemen.

Klik hier om naar de enquête te gaan.