Na 1,5 jaar meten met Snuffelfietsen zijn op 23 januari 2021 de resultaten gepresenteerd op een online eindevenement, georganiseerd door de Provincie Utrecht. In deze 1,5 jaar is er ontzettend veel data verzameld: er zijn maar liefst 25 miljoen metingen gedaan over 750.000 gefietste kilometers! Tijdens het evenement is teruggeblikt op deze experimentfase. Welke conclusies kunnen we trekken uit de verzamelde gegevens en de ervaringen van de deelnemers? Ook is besproken wat we kunnen leren van deze data, bijvoorbeeld voor het mobiliteitsbeleid en het inzetten van de snuffelfiets in het onderwijs. 

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) biedt de Provincie Utrecht ondersteuning bij de kalibratie en het testen van het sensorkastje. Ook is er bijgedragen aan de conclusies over de luchtkwaliteit. Aan het begin van het experiment stonden een aantal vragen nog open, zoals welke (nieuwe) informatie de mobiele sensoren kunnen opleveren en wat extra uitdagingen zijn bij het interpreteren van de data.

Resultaten van het experiment

Uit de resultaten van het snuffelfiets experiment blijkt onder andere dat we door de mobiele sensoren data verkrijgen in gebieden waar dit eerder niet het geval was zoals in het bos. Hieruit blijkt dat er ‘groene’ routes te vinden zijn. Daarnaast zien we dat de gemiddelde luchtkwaliteit over een langere tijdsperiode, over de gehele Provincie Utrecht redelijk gelijk is. Dit betekent echter niet dat er geen tijdelijke ‘hotspots’ kunnen bestaan. Een ander mooi resultaat is dat de kastjes concentraties meten in dezelfde ordegrootte als de officiële meetpunten in de provincie.

Terugkijken

Alle sessies van het eindevenement zijn opgenomen en vind je op de website van de provincie Utrecht. De verdiepende sessie waarin onder andere het RIVM de resultaten bespreekt is in deze video te zien. Naar aanleiding van het eindevenement werd ook een vodcast opgenomen. Hierin wordt verder ingegaan op de toegevoegde waarde van de mobiele sensoren aan bestaande luchtkwaliteit gegevens.

Vervolg

In 2021 krijgt het snuffelfietsproject een vervolg. In deze vervolgfase meten de sensorkastjes naast de fijnstof ook de temperatuur. Dit om naast de luchtkwaliteit, ook hitte(stress) inzichtelijk te maken. De huidige deelnemers kunnen blijven meten. De kastjes van deelnemers die niet meer meedoen aan het vervolg worden verzameld en uitgedeeld aan nieuwe deelnemers, die zich tijdens het experiment al hebben aangemeld en op een wachtlijst staan.